Tập đoàn Hòa Bình Dự án nhà máy bia 

 

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Tập đoàn Hòa Bình
Dự án nhà máy bia
Cung cấp và thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống máy nén khí không dầu KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh Việt Nam
Thiết kế và thi công hệ thống phòng sạch