Samsung Bắc Ninh

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Samsung Bắc Ninh
(SEV)
Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc (5000 máy) KCN Yên Phong, Bắc Ninh Hàn Quốc
Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Jingdao (600 máy)
Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy nén khí tạm thời
Lắp đặt hệ thống máy gia công CNC