Các dự án tiêu biểu khác

Các dự án tiêu biểu khác

 

No Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc Gia
1 Công ty Huyndai Aluminum Vina Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc KCN Phố Nối A - Hưng Yên Hàn Quốc
2 Công ty ELENTEC Việt Nam Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc KCN Quang Minh - Hà Nội Hàn Quốc
3 Công ty dệt Cửu Long Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí  Dĩ An - Bình Dương Việt Nam
5 Công ty Gentherm Việt Nam Cung cấp hệ thống máy nén khí KCN Đồng Văn - Hà Nam EU
Cung cấp và thiết kế hệ thống xử lý nước thải
8 Tập Đoàn Mikado Cung cấp hệ thống máy nén khí Hưng Yên/ Thái Bình Việt Nam
9 Công ty Mobase Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc KCN Yên Phong- Bắc Ninh Hàn Quốc
10 Công ty Cổ Phần Ceravi Cung cấp hệ thống máy nén khí Tiền Hải- Thái Bình Việt Nam
13 Công ty may Maxport Cung cấp hệ thống máy nén khí KCN Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình Việt Nam
19 Lilama 45 & 69 Cung cấp hệ thống máy nén khí Quang Minh IZ - Ha Noi Việt Nam
Cung cấp hệ thống tời công nghiệp
20 Công ty Werner Việt Nam Cung cấp hệ thống máy nén khí VSIP - Bình Dương Hoa Kỳ
24 Công ty Diana Unicharm Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí  Bắc Ninh Nhật Bản