Dự án

Các dự án tiêu biểu khác

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Công ty Honda Việt Nam

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Công ty Xi Măng Nghi Sơn

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Công Ty Altec Vina

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Tập đoàn Hòa Bình Dự án nhà máy bia

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Công ty TNHH Intops Việt Nam

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Samsung TP HCM (SECEC)

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Samsung Bắc Ninh

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Samsung Thai Nguyen (SEVT)

ngày đăng 16/10/2015
Công ty Việt Thiên là đối tác cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp cho các đối tác khách hàng lớn.

Chi tiết

Công nghiệp ô tô Việt Nam đang bị kìm hãm

ngày đăng 17/06/2015
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam 9 tháng đầu năm 2012 đã sụt giảm 33% so với cùng kỳ năm 2011. Tại Hội thảo Thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển ngành công nghiệp và thị trường ô tô Việt Nam mới đây

Chi tiết

BMW xây dựng nhà máy đầu tiên tại Brazil

ngày đăng 17/06/2015
Phó chủ tịch Ian Robertson của BMW, nhà sản xuất xe ô tô nổi tiếng của Đức, cho biết sẽ xây dựng nhà máy chế tạo ô tô đầu tiên tại Braxin.

Chi tiết